कक्षाको समय तालिका हेर्नको लागि तल दिईएको लिंकमा क्लिक गर्नु होला ।

Class 1 to 5 Routine

Class 6 to 10 Routine

For further Information

  1. Mr. Dhan Bdr. Pun, Principal, 9851214518
  2. Mr. Dil Bdr. Budhathoki, V. Principal, 9851197054
  3. Mr. Sameer Rajbhandari, Coordinator, 9851004188
  4. Ms. Lalita Chhantyal, Primary Coordinator, 9840001685
  5. Mrs. Bimala Pun, Pre-Primary Coordinator, 9840138289

धन्यवाद ।

विद्यालय प्रशासन