आदरणीय अभिभावक ज्यू
विषयः कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापीरुपमा महामारीको कारणले गर्दा अनलाइन माध्यमबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुदैँ आइरहेकोमा हाल आएर परिस्थिति सामान्य हुदैँ आइरहेकोले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गर्दै यहि मिति २०७७ माघ २० गते मंगलबारबाट निम्न बमोजिम भौतिक रुपमै पठनपाठन कार्य गरिने कुराको जानकारी गराउदछौं । केही विद्यार्थीहरुको लागि अनलाइन कक्षाको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै केही समयको लागि खाजाको व्यवस्था घरबाटै गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

             Pre Primary  Online  Rutine 2077

Time

9:40-10:20

10:30-11:10

11:20-12:00

12:10 -12:50

Nursery

Rabina  Maharjan

Sanu  Rana

Kamala Kandel

 

Subject

(Math)

(Nepali)

(English)

 

LKG

Rati  Bajracharya

Sarra  Chhantyal

Saru  Wagle

Poonam  Karki

Subject

(Social/Science)

(English)

(Nepali)

(Math)

UKG

Sabita Parajuli

Rati Bajracharya

Rasana Pathak

Denila Shrestha

Subject

(Nepali)

(English)

(Social/Science)

(Maths)

 

Pre  Primary  Class  Rutine 2077

           

Time

10:30-11:10

11:10-12:00

12:00-12:50

12:50-1:50

1:50-2:40

Nursery[Rose)

Rabina  Maharjan (English)

Rabina  Maharjan
(Nepali)

Rabina  Maharjan  (Maths)

Rabina  Maharjan  (Practical)

Closing Time

Nursery(Lotus)

Kamala  Kandel   (English)

Sarra  Chhantyal
(Nepali)

Kamala  Kandel
(Maths)

Sarra  Chhantyal

Closing Time

Nursery(lily)

Shobha  Poudel (English)

Sanu  Rana  
(Nepali)

Shobha  Poudel
(Maths)

Sanu  Rana

Closing Time

LKG(Phewa)

Saru Wagle
(Maths)

Rati Bajracharya  (Social/Science)

Saru  Wagle 
(English)

Saru Wagle
(Nepali)

Closing Time

LKG[Rupa)

Kalpana Ghimire (Maths)

Kalpana Ghimire
(Nepali)

Sanu Rana
(English)

Kalpana Ghimire (Social/Science)

Closing Time

LKG(Tilicho)

Poonam Karki
(Maths)

Poonam Karki
(Nepali)

Sarra Chhantyal  (English)

Poonam Karki (Social/Science)

Closing Time

UKG(Koili)

Denila Shrestha
(Maths)

Denila Shrestha
(Nepali)

Rati Bajracharya
(English)

Denila Shrestha (Social/Science)

Closing Time

UKG(Danphe)

Sabita  Parajuli
(Maths)

Sabita  Parajuli 
(Nepali)

Sabita Parajuli (Social/Science)

Sarra Chhantyal (English)

Closing Time

UKG(Munal)

Rasana Pathak
(Maths)

Rasana Pathak (Social/Science)

Rasana Pathak
(English)

Shobha Paudel
(Nepali)

Closing Time

 Zoom Code of Teachers

Teacher’s Name

Zoom Code

Kalpana Ghimire

8426625035

Saara  Chhantyal

3081257005

Kamala Kandel

8961215930

Rabina  Maharjan

6030507622

Shobha  Poudel

9056219448

Sanu Rana

8358607902

Saru  Wagle

3340588046

Poonam Karki

5648262408

Rati Bajracharya 

6826800780

Sabita Parajuli

7754223703

Denila  Shrestha

2900754163

Rasana Pathak

7512930958

For further Information

  1. Mr. Dhan Bdr. Pun, Principal, 9851214518
  2. Mr. Dil Bdr. Budhathoki, V. Principal, 9851197054
  3. Mrs. Bimala Pun, Preprimary Coordinator, 9840138289

For Technical Support: - Mr. Sanjay Jugjali (9840001688)

पुनश्च: - विषय तथा समय तालिका परिवर्तन भएको थाहा पाउनको लागि सधैँ  विद्यालयको वेवसाइटको Notice Board हेर्नु हुन अनुरोध छ 

धन्यवाद ।

विद्यालय प्रशासन